دیجیتال برندینگ
Digital Branding

بازگشت به فعالیت ها

دیجیتال برندینگ | Digital Branding

تولید و توزیع محتوا، مفهوم جدیدی نیست. اما با آمدن شبکه های اجتماعی و وب، به مفهوم پر اهمیتی تبدیل شده است. یکی از خدمات آژانس برند سازی The، تولید محتوا متناسب با برند است. بدین معنی که محتوای تولید شده با ویژگی های شخصیتی برند، ارزش ها و فوائد هویت، همسو باشند.

از طرف دیگر، محتوای تولید شده باید با کلمات کلیدی و لحن برند نیز منطبق باشد. کلمات کلیدی استفاده شده در محتوا بر مبنای برند، مخاطب و بازار انتخاب می شوند و در نهایت در فعالیت های SEO استفاده خواهند شد.

بازاریابی محتوا، علاوه بر تولید، نگاهی هویت محور به توزیع محتوا و انتخاب کانال های ارتباطی نیز دارد. به طور خلاصه، بازاریابی محتوایی مبتنی بر برند، خود پروژه ای عظیم است که نیاز به دانش، تخصص، تجربه و خلاقیت دارد. با رعایت این نکات، شبکه های اجتماعی و وب به یک ابزار و رسانه مفید تبدیل خواهند شد.