کمپین های برندسازی
Brand Campaign

بازگشت به فعالیت ها

کمپین های برندسازی | Brand Campaign

یک کمپین، برنامه ای است کوتاه مدت با هدف حل یک مشکل ارتباطی. در کمپین ها معمولا هدف، رساندن پیام به مخاطبان مشخص است، به گونه ای که اهداف اصلی برند و برنامه بازاریابی تامین شود.

تفاوت کمپین های تبلیغاتی با کمپین های ارتباط برند در این است که در کمپین های تبلیغاتی، هدف ما حل مشکل ارتباطی برای محصول یا فروش است، یعنی پیامی برای معرفی محصول یا ترغیب مشتری به خرید است. اما در کمپین های ارتباطات برند، علاوه بر تمام این ها، رعایت هویت برند و این که شخصیت برند در تمامی پیام ها ثابت مانده و تغییر نکند، نیز لحاظ می شود.

نکته آخر این که کمپین ها یک فرآیند سیستمی مشخص را از طریق 5 گام اجرا می کنند.

گام اول فرآیند، تحلیل وضعیت و هدف گذاری است. سپس گام های اصلی، شامل طراحی پیام، طراحی برنامه رسانه ای و بودجه بندی انجام می شود. مرحله بعدی نیز ارزیابی است که در ابتدا، میانه و انتهای فرآیند، قابلیت انجام دارد.

مدیریت مجموعه The افتخار دارد که با بیش از 15 سال تجربه در طراحی کمپین های مختلف تبلیغاتی، در خدمت مشتریان گرامی باشد.