بازگشت به نمونه‌کارها

مکنزی

صنایع غذایی
برندسازی

برندی جدید اما خوشفکر در زمینه کنسرویجات خصوصا تن ماهی، کنسروهای لوبیا، ذرت، رب گوجه فرنگی و غیره
بازار این محصولات در حد اشباع است. محصولات شباهت زیادی به یکدیگر دارند. تحقیقات نشان داد که مشتریان سنجش کافی درباره کیفیت ندارند و بر اساس تداعی خود از برندها خرید می کنند. بنابراین باید هویتی خاص و یکپارچه طراحی می شد.
ابتدا پژوهشی برای ترسیم نقشه بازار انجام شد و بر اساس آن، تصحیحاتی در معماری برند و جایگاه سازی دو برند مکنزی و خوشبخت انجام شد. بعد از آن طراحی شخصیت برند با یک پژوهش همه جانبه درباره مصرف کننده و کانالهای توزیع آغاز شد.
در نهایت پاسخها و مدل استفاده شده در طراحی هویت مشخص کرد مصرف کنندگان کنسرویجات به دنبال سرعت تهیه غذا و دستیابی به زمان خود به جای آشپزی هستند. این به معنی نیاز مخاطب خصوصا گروه سنی جوانان به داشتن غذاهایی آماده است تا بتوانند از لحظات خود استفاده مفید کنند. شخصیت برند بر اساس مدل استفاده شده، کهن الگوی قهرمانی را دارد که مخاطب را از تهیه غذا نجات می دهد. قهرمانی شوخ طبع و جوان که مشتری را در موج لحظات قرار می دهد و می؜گوید: لحظه ها را باید زیست. بر این اساس، کلیه عناصر بصری و کلامی برند طراحی و گایدلاین شکل گرفت تا چراغ راه ثبات برند در سالهای آینده باشد.
امید که با تداوم فعالیتها در راستای هویت و ارزشهای طراحی شده، برند مکنزی سهم خود را در ذهن و بازار افزایش دهد.

بازگشت به نمونه‌کارها