تجربه‌ی برندسازی از دیدگاه مهندس “مهدی ضابطی” مدیرعامل محترم “فرش ماهور”

به چه علت مدیرعاملی با افکاری به‌روز و فعال در صنفی قدیمی و پررقابت برای برندسازی کسب‌وکار خود پا پیش می‌گذارد؟

مهندس “مهدی ضابطی” مدیرعامل “فرش ماهور” در این گفت‌وگو از مسیر پروژه برندسازی و تاثیرات آن گفته‌اند. بدون شک شنیدن بینش و تفکر ایشان نسبت به برندسازی و تجربه‌ی عملیاتشان در پیاده‌سازی استراتژی‌ها در ابعاد مختلف سازمان، مشعلی فروزان برای هدایت صاحبان کسب‌وکاریست که نسبت به تاثیرات برندسازی مردد هستند.

در این مصاحبه علاوه بر شنیدن دیدگاه ایشان نسبت به برندسازی و تاثیرات آن در حل مسئله‌ی سازمان، از تجربه‌ی همکاری با تیم آژانس برندسازی THE صحبت می‌کنند.

این گفت‌وگوی با ارزش و آموزنده با جناب آقای مهندس ضابطی را با شما سهیم می‌شویم و دعوتتان می‌کنیم به شنیدن تجارب گرانبهای ایشان…