هویت بصری برند

Brand Visual Identity

دیجیتال برندینگ

هویت‌سازی بصری برای برندها در واحد دیزاین THEپس از انجام تحقیق بازار و تکمیل مرحله استراتژی برند انجام می‌شود. در واقع بعد از آن که طراحی هویت و شخصیت هر برند به طور کامل در واحد استراتژی THE انجام و تایید شد، کار روی هویت بصری آن آغاز می‌شود.


طراحی لوگو و تعیین تغییرات فرمی، رنگی و هر آنچه مربوط به هویت بصری برند است از نتایج پژوهش‌های برند و استراتژی نشأت می‌گیرد.

مراحل انجام کار:

  • مرحله اول: تبدیل استراتژی به بریف طراحی بصری

نتایج تحقیقات و استراتژی برند از واحد استراتژی THE دریافت و بر اساس آن بریف هویت بصری برند تهیه می‌شود. در این مرحله بررسی می‌شود که آیا هویت بصری کنونی برند بازتاب استراتژی تدوین شده است؟ یا اگر کسب‌وکار در آغاز راه قرار دارد، طبق استراتژی برند برای آن دیزاینی متناسب با اهداف و شخصیت برند طراحی و تدوین شود.

  • مرحله دوم: طراحی عناصر بصری هویت برند بر اساس بریف هویت برند

لوگو و لوگوساین یا دیزاین مجدد لوگو (در صورتی که برند لوگو داشته باشد) براساس بریف تهیه شده در گام اول طراحی می‌شود. تطبیق رنگ برند با استراتژی و شخصیت برند، تعیین فونت مناسب برند و همچنین دیگر عناصر هویت بصری از مهم‌ترین اقداماتیست که در این مرحله‌ انجام می‌شود.
  • مرحله سوم: گاید کردن نقاط تماس برند

با هماهنگی سفارش‌دهنده، نقاط تماس برند با مشتری یا مخاطب بررسی و برای هر عنصر از آن، بنابر قابلیت چاپ یا فرمت‌های دیجیتال دستورالعمل استفاده از رنگ، فونت و عناصر بصری برند ارائه و مشخص می‌شود. در واقع برای تمامی ارتباطات برند با مخاطب چگونگی تماس با هویت بصری برند در فضای فیزیکال و همین‌طور فضای دیجیتال پیش‌بینی می‌شود.

گایدلاین هویت بصری برند

با هماهنگی کامل با سفارش‌دهنده، هرآنچه که برند برای ارتباط با مشتریان و مخاطبان خود نیاز دارد، به نحوه‌ی درست در کتابچه برند قرار می‌گیرد. از جمله‌ی این موارد:

  • تمامی ابعاد لوگو، لوگوتایپ، رنگ‌های برند، فرمت‌های رنگی و سیاه سفید لوگو
  • ضوابط استفاده از عکس‌ها و تدوین فونت‌های مجاز برند
  • تدوین ست اداری، فرمت بسته‌بندی‌ها، کاتالوگ، بروشورها و در کل تمامی مواردی که برند توسط آن با مخاطبان خود ارتباط برقرار می‌کند

در نهایت تمامی عناصر، فایل‌های لوگو و اقلام چاپی و فونت‌های مجاز برند، به همراه کتابچه چاپ شده‌ برند یا همان گایدلاین بصری برند در اختیار مشتری قرار می‌گیرند تا در ادامه و با پیاده‌سازی آن‌ها بتوان شاهد تغییرات موردنظر در هویت بصری برند بود.