موضوع پروژه

برند‌های قدیمی و با اصالت چون فیلتر سرکان نیازمند تغییر و تحول برای همگام شدن باجریان روز هستند. مسائلی چون توزیع و ارتباطات لازم است تا با تکیه بر متغیرهای هویت برند، دائما در حال تطبیق با هویت و تطابق با شرایط باشند.

چالش

برندهای با اصالت و قدیمی، سرمایه‌های ملی هستند. مانند میراث تاریخی، هر لمس کوچکی باید با دانش و پژوهش همراه باشد. بنابراین لازم بود تا مدلی مبتنی بر هویت، با اتکا به متغیرهای پژوهش خلق شود تا در این تغییرات جلوی خطا گرفته شود.

تجربه حاصله

در ابتدای راه، طراحی معماری برند برای تمامی برندهای زیرمجموعه انجام شد و گروه صنعتی سرکان شکل گرفت. بر این اساس هویت برند گروه و فیلتر سرکان تعریف شد و بر مبنای آن تمامی برنامه‌های بازاریابی، ارتباطات و فروش تعریف مجدد شد.

هم‌اکنون، برند فیلتر سرکان به عنوان برندی که استانداردهای بازار خود را تعیین می‌کند و به عنوان لیدر بازار مشغول فعالیت است. این برند موفق شده‌ است رابطه رو به رشدی را با مخاطبان اصلی ایجاد کرده و عوامل موثر در زنجیره توزیع را با هویت برند خود آشنا و همسو کند.

“گروه صنعتی سرکان، تجربه‌ای معتبر”

هویت بصری برند

با توجه به معماری برند که در پست‌های پیشین به آن پرداخته شد، در طراحی لوگو “گروه صنعتی سرکان” فرم‌ها، ایده‌ی اولیه و رنگ هویت بصری فیلتر سرکان که برندی با قدمت و شناخته شده بود، حفظ شد تا با استانداردسازی و گسترش آن‌ها به سایر برندهای زیرمجموعه با برند مادر هماهنگی بصری برقرار شود.

بسته‌بندی‌های محصولات فیلتر سرکان به دلیل شباهت جعبه‌ها به یکدیگر، نیاز به عنصری برای تفکیک شدن محصولات در همان نگاه اول داشتند. نتایج پژوهش نشان داد با قرار گرفتن عکس هر محصول روی جعبه‌ی آن، این مسئله حل می‌شود اما از سوی دیگر باید طرح بسته‌ها به صورتی می‌بود که با چیده شدن کنارِهم در قفسه‌ها، بهم ریختگیِ بصری و شلوغی ایجاد نشود.

از این رو به‌منظور نمایش محصولاتِ داخل جعبه و همچنین با هدف ساده نگهداشتن ظاهر جعبه‌ها، در دیزاین بسته‌بندی‌ها به جای عکس از تصویرسازی‌هایِ خطیِ محصولات با رنگ خاکستری استفاده شد.