گروه صنعتی همگام خودرو آسیا

موضوع پروژه

طراحی هویت و استراتژی برند همگام خودرو آسیا

چالش برند

همگام خودرو آسیا جزو تولیدکنندگان بدنه خودرو است و محصولات آن از کیفیت بسیار قابل قبولی برخوردار بوده تا جایی که همین محصولات در بسته‌بندی ایران خودرو و سایپا نیز در سطح بازار به فروش می‌رسند. مشکل اصلی، عدم شناخت و تداعی مناسب فروشگاه‌داران و صافکاران از کیفیت قابل قبول  این برند بود. کیفیت محصولات این برند تفاوتی با تولیدات ایران‌خودرو و سایپا نداشت ولی مخاطبان به خاطر نداشتن اطلاعات کافی، سخت این موضوع را باور می‌کردند.

تجربه حاصله

پژوهش بازار در پنج سطح صورت گرفت. 1. مدیران برند 2. نمایندگان برند 3. فروشگاه‌داران 4. صافکاران 4. مصرف‎کنندگان عادی. تصویر برند و فواید مورد انتظار از منظر تمام گروه‌ها استخراج شد و یک برنامه ارتباطی جامع برای انتقال هویت و کیفیت ادارک شده برند برای تمام سطوح طراحی شد. تغییر هویت بصری برند و ایجاد ساختار و برنامه معرفی در ارتباطات برند باعث می‌شود تا شناخت و تداعی از برند افزایش یابد.

هویت بصری برند

ردیزاین لوگوی همگام خودرو آسیا با نگاه به معماری جدید این برند انجام شد. لوگوی جدید لازم بود هم یکتا بودن برند همگام را در صنعت خودرو نشان دهد و هم برای زیربرندها قابل استفاده باشد. به همین جهت حرف‌های H و K (حروف ابتدای Hamgam Khodro) به تک حرف H تغییر داده شد تا گروه صنعتی همگام و زیربرندهای آن؛ همگام خودرو، همگام تابان و همگام قالب نیز صرفا با تغییر رنگ قسمتی از لوگو بتوانند از آن استفاده کنند.
این لوگو متشکل از حرف H  مخفف کلمه همگام (Hamgam) و عدد 1 است که در استراتژی این برند به عنوان پیشرو بودن و رهبری بازار به آن اشاره شده بود. با تغییر رنگ 1، زیربرندهای گروه صنعتی می‌توانند ضمن بهره‌مندی از مزایای برند مادر، هویت بصری مخصوص به خود را نیز خلق کنند.
زاویه موجود در لوگو، 30 درجه تعیین شد و در تمامی اقلام هویت بصری این برند توسعه پیدا کرد. از فرم روی جعبه‌ها تا زاویه رنگی آیکون‌ها سعی شده تا این فرم حفظ و استفاده شود تا با ایجاد یکپارچگی بصری برند، تداعی کننده‌ی نظم و حرکت باشد.