Digital
Branding

طراحی هویت برند در فضای دیجیتال (Digital Branding)

تعیین سهم حضور یک برند در فضای دیجیتال و مهمتر از آن نحوه‌ی حضور برند در این فضا موضوع برندسازی دیجیتال است. دانش روز، مدل‌های تخصصی و همین‌طور تجربیات ما نشان می‌دهد که شرایط بقای برند در فضای دیجیتال بسیار متفاوت است. یکی از این تفاوت‌ها، مخاطبان هدف و کانال‌های ارتباطی است که برندها را به سمت داشتن هویتی مجزا در فضای دیجیتال سوق می‌دهد.

تمایز ما: استفاده از مدل‌های تخصصی دیجیتال برندینگ و برخورداری از تجربه در اجرای این مدل‌ها در پروژه‌های واقعی که منجر به حل مسئله‌ی برندها و طراحی هویت ویژه آن‌ها در فضای دیجیتال می‌شود. مدل خاص آژانس ما، امکان خلق شبکه‌ای مناسب را به برندها می‌دهد.

آنچه ارائه می‌شود:

  • طراحی هویت برای پلتفرم‌های دیجیتال
  • تعیین رفتار برند در فضای دیجیتال
  • طراحی استراتژی تجربه کاربری مخاطب
  • طراحی شبکه دیجیتال