دیجیتال برندینگ

Digital Branding

کمپین‌های برندسازی

اجازه دهید پیش از آن که به معرفی فعالیت‌های واحد “دیجیتال برندینگ” بپردازیم، چند ابهام را برطرف کنیم:

 • دیجیتال برندینگ، دیجیتال مارکتینگ نیست.
 • دیجیتال برندینگ، بازاریابی محتوا نیست.
 • دیجیتال برندینگ، تولید محتوا برای شبکه‌های اجتماعی نیست.
 • دیجیتال برندینگ، یک راه میانبر برای برطرف کردن دغدغه‌ی افزایش فالوور و معروفیت در شبکه اجتماعی نیست.

حال که مشخص شد، از دیجیتال برندینگ چه انتظاراتی نباید داشت، به معرفی واحد دیجیتال برندینگ THE می‌پردازیم:

نقش "دیجیتال برندینگ" برای برندها

تمرکز واحد دیجیتال برندینگ “چطور شناخته شدن برند در فضای دیجیتال” است.


تعیین سهم حضور یک برند در فضای دیجیتال و مهم‌تر از آن چطور حاضر بودن برند در این فضا، موضوع واحد دیجیتال برندینگ است. به عبارت دیگر خط و ربط تعیین استراتژیِ حیات برند در فضای دیجیتال، از واحد دیجیتال برندینگ نشأت می‌گیرد.


نتایج تحقیقات علمی، مدل‌های تخصصی و تجربه‌های ما از رصد برندهای خارجی و برندسازی برای برندهای داخلی نشان ‌می‌دهد که چندوچونِ شرطِ حیاتِ برند در فضای دیجیتال بسیار متفاوت است. یکی از این تفاوت‌ها مخاطبان هدف و کانال‌های ارتباطی است که منجر می‌شود برندها در فضای دیجیتال هویتی مجزا از فضای فیزیکال خود داشته باشند. استراتژی و قوانینی که در زمین بازی فیزیکال موفقیت و توسعه‌ یک برند را تضمین می‌کند، در فضای دیجیتال برندها را با مشکلات اساسی مواجه می‌کند.

دو گام تخصصیِ واحد دیجیتال برندینگ THE

مزیت اصلی این واحد آن است که بر پایه‌ی پژوهش‌های علمی، با طراحی مدلی اختصاصی و متناسب با بستر دیجیتال ایران به تدوین گایدلاین استراتژی و هویت بصری دیجیتال برای برندها می‌پردازد تا:

 

در گام اول بر اساس گایدلاین دیجیتال، هر برند بداند که در کجا، چطور، چه اندازه و چگونه لازم است ظاهر شود که در عین چابکی، در دام آسیبِ ترندهای زودگذر هم نیفتد.

 

 در گام دوم استراتژی و هویت بصریِ دیجیتالِ برند تعیین می‌کند که چه بخشی از شخصیت برند، با رعایت چه قواعد و لحنی باید در فضای دیجیتال به تولید محتوا بپردازد تا ضمن یکپارچگی و وحدت با هویت فیزیکال برند، با هویت دیجیتال مجزای خود از تمایزات این فضا در راستای ارتباطات برند به کارآمدترین شکل استفاده کند.

 

از این رو مزیت دیگر واحد دیجیتال برندینگ THE آن است که دو بخشِ تولید محتوا و استراتژی دیجیتال برند را به یکدیگر وصل می‌کند تا محتواهای تولید شده در راستای گایدلاین دیجیتالِ برند باشند. در آژانس THE آن چه که باعث تمایز دیجیتال برندینگ می‌گردد تکیه بر مفهوم نتوورک برندینگ است. ما معتقدیم بدون توجه به انواع شبکه‌های موجود در اینترنت و شناخت دقیق نودها و یال های موجود در شبکه‌ها، هیچگاه نمی‌توان نسخه مناسبی برای فعالیت‌های دیجیتال برندینگ و دیجیتال مارکتینگ نوشت.

فعالیت‌های واحد دیجیتال برندینگ THE

 • پژوهش برند در بستر دیجیتال
 • طراحی گایدلاین استراتژی و هویت دیجیتال برند
 • طراحی گایدلاین هویت بصری دیجیتال برند
 • تعیین لحن، کلمات کلیدی بر مبنای هویت برند، مخاطب
 • ایده‌پردازی و طراحی پیام در فضاهای دیجیتال
 • نگارش سناریو
 • تولید محتوای نمونه بر اساس استراتژی دیجیتال برند
 • نظارت و بررسی محتواهای تولید شده در انواع رسانه‌های دیجیتال
 • نظارت و بررسی محتواهای تولید شده در انواع رسانه‌های دیجیتال
 • طراحی کمپین دیجیتال