گام‌های برندسازی در آژانس برندسازی THE (جلسه آموزشی مدیران)

چرا در پروژه برندسازی اولین جلسه با جلسه آموزشی مدیران آغاز می‌شود؟

چطور یک پروژه برندسازی خوب و قدرتمند پیش می‌رود؟

جناب آقای “مجتبی خردیار” مدیر واحد استراتژی آژانس برندسازی THE، در این ویدئو گامی دیگر از مراحل فرایندهای برندسازی را معرفی می‌کنند و به این سوالات مهم پاسخ می‌دهند.