گام‌های برندسازی در آژانس برندسازی THE (گام صفر برندسازی)

جناب آقای “مجتبی خردیار” مدیر واحد استراتژی آژانس برندسازی THE خدمات و فرایند اجرای پروژه‌های برندسازی در آژانس را توضیح می‌دهند. در این قسمت از ویدئو آقای خردیار به طور مشخص و مفصل به موضوع “گام صفر برندسازی” می‌پردازند.

نقطه شروع همکاری با آژانس برندسازی THE کجاست؟

چرا تکمیل فرم بریف اهمیت دارد؟

به کدام مرحله گام صفر برندسازی می‌گویند؟

و …

برای اطلاع از پاسخ این سوالات و آشنایی با روند اجرای پروژه‌های برندینگ در آژانس برندسازی THE از شما دعوت می‌کنیم ویدئو را تا انتها ببینید و مهمان توضیحات آقای خردیار باشید.