محصولات غذایی برتر

موضوع پروژه

طراحی معماری برند و محصول، تدوین هویت و استراتژی برند اصلی

چالش

برند صنایع غذایی برتر، با تعدد دسته محصولات مواجه بود. کثرت محصولات باعث می‌شد برای قرار گرفتن در زیر سایه یک برند واحد
دچار مشکل شوند. همین تعدد محصولات مختلف تمرکز در فروش را دشوار می‌کرد و هم اینکه برند اصلی تداعی مشخصی به لحاظ محصولی در
ذهن مخاطب نداشت و این باعث می‌شد تا جایگاه اولین انتخاب‌ بودن را از دست بدهد.

تجربه حاصله

یک پژوهش بازار در سطوح مختلف برای برتر صورت گرفت. در این پژوهش، مصرف‌کنندگان عادی در سه استان تهران، کرمان و گیلان مورد پژوهش قرار گرفته و شاخص‌های مختلف، مانند آگاهی از برند، تشخیص برند، یادآوری برند، ترجیح برند و … در محصولات مختلف استخراج شد. سپس تصویر برند برتر در ذهن مصرف‌کنندگان به دست آمد و مسیر روشنی برای طراحی معماری برند ایجاد شد. در انتها معماری برند برتر به نحوی طراحی شد که محصولات مرتبط در یک برند و سایر محصولات در برندی دیگر، قرار گیرند و یک هویت یکپارچه برای برند اصلی به وجود آید.
بر طبق ویژگی‌های محصولات دو برند متفاوت در دو زمینه محصولات مبتنی بر بسته‌بندی (خشکبار، حبوبات و…) و محصولات مبتنی بر تولید و آشپزی (کنسرو و …) شکل گیرد.

پخش ویدیو

هویت بصری برند

پژوهش برند  نشان داد که مخاطبان برتر، تداعی خوبی از فرم (بر) لوگوی برتر دارند. بنابراین در ریدیزاین لوگوی فارسی از فرم  حروف (بر) که فرم بسیار غالبی در لوگوتایپ فارسی است به عنوان اشعه‌های خورشید استفاده شده است. همچنین با توجه به حذف  تایپ انگلیسی از لوگوی فارسی، نسبت‌های کادر لوگو  تغییر کرد  و فرم‌ها در کادر جدید جانمایی بهتری پیدا کردند.
از سوی دیگر برند برتر به دلیل عدم برخورداری از لوگوی انگلیسی مجزا در بسته‌بندی محصولات در بازارهای جهانی با چالش دیدن نشدن توسط مخاطبان روبه‌رو بود. بنابراین در ریدیزاین لوگو، تایپ انگلیسی از دل لوگوی فارسی خارج و حروف آن براساس حروف لوگو تایپ فارسی و فضای کادر لوگو اصلاح شد تا به عنوان یک فرمت مجزا مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین در  طراحی هویت بصری برند برتر،  فرم‌های موجود در تایپ فارسی به عنوان اِلمان‌های ثابت در کلیت ارتباطات تصویری برند  معرفی شدند و تلاش شد تا این فرم‌ها به خوبی و بر اساس نیازهای برند گسترش پیدا کنند.  پیروی از این دیزاین استایل ثابت به برند کمک می کند تا در آینده، مخاطبان تمامی نقاط تماس برند را به صورت یک خانواده‌ی هماهنگ و یکپارچه ببینند.
در  تدوین ساختار بسته‌بندی محصولات غذایی مانند کنسرو ، ترشیجات یا حبوبات اولین چالش شلوغی شلف‌های فروش این محصولات در فروشگاه‌های بزرگ است، به همین دلیل در پروسه‌ی ریدیزاین بسته‌بندی‌های برند برتر به منظور  حل این مسئله تلاش شد تا در عین حفظ ترکیب‌بندی و ساختار کلی بسته‌بندی‌ها،  با پیشنهاد اصلاحات رنگی به بهتر دیده شدن لوگو  و  افزایش خوانایی نوشته‌ها کمک شود.

ریدیزاین بسته‌بندی محصولات

در تدوین ساختار بسته‌بندی محصولات غذایی مانند کنسرو ، ترشیجات یا حبوبات اولین چالش شلوغی شلف‌های فروش این محصولات در فروشگاه‌های بزرگ است، به همین دلیل در پروسه‌ی ریدیزاین بسته‌بندی‌های برند برتر به منظور حل این مسئله تلاش شد تا در عین حفظ ترکیب‌بندی و ساختار کلی بسته‌بندی‌ها، با پیشنهاد اصلاحات رنگی به بهتر دیده شدن لوگو و افزایش خوانایی نوشته‌ها کمک شود.