• موضوع پروژه
    • طراحی رویکردی با موضوع “خدمات خوب برای همه” و “استانداردسازی خدمات اتومبیل”
  • چالش
    • اتوسرویس کارکوک ابتدا با نام “Happy Cars” بازگشایی شده بود.
      در پژوهش انجام شده متوجه شدیم ارتباط میان مشتریان هدف و برند به درستی برقرار نشده است. بنابراین با تعریف مجدد هویت برند و همچنین نام‌گذاری جدید “کارکوک”، برند از نو تعریف شد.

نتیجه‌ی تحقیقات نشان ‌داد مخاطبان هدف نیازمند یک برند خدماتی در حوزه اتو سرویس هستند که توانایی ارائه خدمات با قیمت مناسب، استاندارد و فراگیر را داشته باشد، همچنین تفاوتی در نوع خدمات و ابزار به کار گرفته شده در جایگاه‌ها برای انواع اتوموبیل‌ها قائل نشود. یعنی در کارکوک، خدمات با قیمت مناسب و استاندارد باید برای همه در دسترس باشد.

  • تجربه حاصله

بر این اساس شخصیتی برای کارکوک طراحی شد تا بتواند بر پایه آن با همه‌ی مردم ارتباط برقرار کند و بر مبنای این شخصیت تمامی طراحی‌ها، رفتارها و عناصر بصری برند تغییر کرد، از طرفی پس از تغییر ظاهر، قیمت‌گذاری و اطلاع‌رسانی آن به گونه‌ای تغییر کرد که مشتریان برای مراجعه اول ترغیب شوند. اینک کارکوک به پتانسیل توسعه دست یافته‌است.