خوشبخت

  • موضوع پروژه
    • ارائه‌ی یک برند جدید در حوزه‌ی محصولات غذایی و کنسروی متناسب با سلیقه خانواده
  • چالش
    • حضور برندهای قدیمی و پرقدرت در بازار محصولات غذایی و کنسروی، چالش بزرگی برای ورود هر برند جدید و تازه واردی به بازار است. بنابراین لازم بود تا با پژوهشی دقیق، جایگاه مناسب به لحاظ ذهنی در بازار هدف معین شود.
  • تجربه حاصله

نتایج حاصل از پژوهش به ما نشان داد غذاهای آماده و کنسرویجات نیمه‌آماده باعث به وجود آمدن زمان برای ما در خانواده می‌شود. این زمان، در خانواده‌های با جمعیت بیشتر از 3 نفر، منجر به دورهم قرار گرفتن اعضای خانواده می‌شود. برند خوشبخت با تکیه‌بر این موضوع هویت خود را شکل و توسعه داده است و تا کنون موفق به ایجاد ارتباط و فروش خوبی شده است. شعار این برند، به سادگی بیانگر عناصر هویتی برند است: “خوشبخت، در کنار هم”