مکنزی

مکنزی

  • موضوع پروژه
    • ارائه یک برند جدید به بازار در حوزه مواد غذایی آماده مانند تن ماهی و کنسروهای کامل‌کننده مانند کنسرو ذرت، لوبیا، رب گوجه فرنگی و غیره.
  • چالش
    • در این بازار برندهای زیادی به ارائه مواد غذایی یاد شده مشغول بودند و گرفتن سهم بازار از این همه برند قدیمی و دارای جایگاه کار بسیار دشواری بود.
  • تجربه حاصله

با انجام پژوهش دقیق در بازار مشخص شد که بخشی از مصرف‌کنندگان هیچ‌گونه ارتباطی میان خود و برندهایی که در این حوزه خریداری می‌کنند، نمی‌بینند و میزان وفاداری و تداعی عدد بسیار کمی بود.

بنابرین با طراحی هویت موردنظر برای مخاطبان هدف جوان، بر مبنای این ایده که لحظات زندگی بسیار با ارزش‌تر از آن است که صرف کارهای آشپزی شود شکل گرفت. “این مکنزیست، لحظه‌ها را باید زیست” به عنوان شعار برند طراحی شد و کمپین‌های این برند با شخصیت قهرمانی شوخ طبع که مخاطب را از آشپزی نجات می‌دهد ارائه شد.