• موضوع پروژه
  • طراحی گایدلاین هویت بصری برند و طراحی ساختار جهت یکدستی پست‌های شبکه‌های اجتماعی، انتخاب رنگ‌های سرمه‌ای و نارنجی بر اساس شخصیت دانا و هنرمند، طراحی پیام، نگارش سناریو
 • چالش
   1. نبود شناخت کافی مخاطبان هدف از برند
   2. عدم آشنایی کافی با محصولی به نام کتاب صوتی. تحقیقات نشان داد بخشی از مخاطبان هدف، نام کتاب صوتی وکتاب گویا به گوششان خورده اما نه تنها تا به حال از آن استفاده نکردند بلکه حتی تعریف درستی هم از این مفهوم نداشتند و برخی آن را یک تولید خانگی می‌پنداشتند.‌

بر اساس خروجی پژوهشی که روی مخاطبان انجام پذیرفت متوجه شدیم نوین کتاب برای مخاطبانش جایگاه یک سازمان دانا را پر می‌کند. چون بخشی از کارش انتخاب کتاب است و این انتخاب و گزینش را با علم، هوشمندی و دقت نظر انجام می‌دهد.

همچین این برند باید دارای توانایی‌های هنری باشد. چرا که برای تولید کتاب‌های صوتی لازم است تا انتخاب و ساختِ صدا و موسیقی مناسب به شکل درستی عرضه شود. در نتیجه این آیتم‌ها به ما نشان داد که برند نوین کتاب گویا باید با سه هنرمند در ارتباط باشد: نویسنده، آهنگساز و گوینده

 • تجربه حاصله

هویت برند نوین کتاب گویا بر اساس سه متغیر طراحی شد:

 1. انتخاب مناسب کتاب و شناخت نویسنده
 2. انتخاب و ساخت موسیقی مناسب
 3. انتخاب گوینده‌ی حرفه‌ای با بیان مناسب

بر این اساس دو ویژگی شخصیتی “دانا” و “هنرمند” برای این برند درنظر گرفته شد.