گروه صنعتی سرکان

  • موضوع پروژه
    • یک برند قدیمی و با اصالت که به جایگاه اصلی و به حق نرسیده بود و ارتباط میان مصرف‌کننده، اتوسرویس و برند به درستی تعریف نشده بود.
  • چالش
    • به خاطر قدمت و اصالت این برند، هر فعالیتی قابل اجرا برای آن نبود. در حقیقت این برند برای دیده شدن و مرتبط شدن با بازار هدف، خط قرمزهایی داشت که از خاستگاه فکری و فرهنگی آن بر می‌آمد.
  • تجربه حاصله

در ابتدای راه، طراحی معماری برند برای تمامی برندهای زیرمجموعه انجام شد و گروه صنعتی سرکان شکل گرفت. بر این اساس هویت برند گروه و فیلتر سرکان تعریف شد و بر مبنای آن تمامی برنامه‌های بازاریابی، ارتباطات و فروش تعریف مجدد شد. هم اینک، برند فیلتر سرکان به عنوان برندی که استانداردهای بازار خود را تعیین می‌کند به عنوان لیدر بازار مشغول فعالیت است و رابطه رو با رشدی را مصرف‌کنندگان نهایی ایجاد کرده است.

"سرکان، کیفیت در قامت قدمت"