Author: psh

تفاوت دیزاینِ گایدلاین، با دیزاین به وسیله‌ی گایدلاین هویت‌سازی بصری برای برندها، پس از انجام تحقیق بازار و تکمیل مرحله استراتژی برند انجام می‌شود. در واقع بعد از آن که طراحی هویت و شخصیت هر برند به طور کامل انجام شد، کار روی هویت بصری آن آغاز...