نویسنده: psh

نویسنده: محسن برآبادی تفاوت دیزاینِ گایدلاین، با دیزاین به وسیله‌ی گایدلاین "هدف از ایجاد هویت بصری برند، فقط هماهنگی سطحی نیست، بلکه انسجام درونی، مقصود ماست." اوبری بالکیند - هویت‌سازی بصری برای برندها، پس از انجام تحقیق بازار و تکمیل مرحله استراتژی برند انجام می‌شود. در واقع بعد...