Author: مهدی رازپور

در این مقاله به تشریح مدل آکر در تدوین استراتژی معماری برند می‌پردازیم. شرکت هایی که مدت‌هاست در عرصه‌ی تجارت رشد کرده اند، به تدریج به ترکیبی چندلایه از برندهای جدید و قدیم تبدیل می‌شوند. برندهایی که هرکدام از آن‌ها دارای هویت تجاری خاص خود هستند و...