چالش برند

خوشبخت یک برند فعال در حوزه محصولات غذایی است. در این پروژه با بررسی رابطه نام و سبد محصولات متوجه شدیم که مخاطبان موردنظر برند خوشبخت، خانواده‌ها هستند و بزرگ‌ترین چالش، طراحی هویتی یکپارچه‌ای بود که با خانواده‌ها ارتباط نزدیکی برقرار کند.

تجربه حاصله

در طی پژوهشی که بر روی مخاطبان برند خوشبخت انجام شد، دریافتیم که یکی از موارد مهم برای خانواده‌ها، در کنار هم بودن و باهم وقت گذارندن است. لذا در جریان طراحی هویت، این اصل موردتوجه قرار گرفت، به‌گونه‌ای که در ارتباطات برند نیز، سعی کردیم مفهوم در کنار خانواده بودن را در ذهن مشتریان ایجاد کنیم، به همین منظور تگلاین “خوشبخت در کنار هم” طراحی گردید و برنامه‌های ارتباطات برند با همین نگاه توسعه یافت.

هویت بصری برند

با توجه به اهمیت بسته‌بندی در برندهای موادغذایی به عنوان نقطه تماس اصلی با مخاطب و مشتری، تدوین ساختار بسته‌بندی‌های محصولات غذایی خوشبخت، اولویت اول در بخش گایدلاین هویت بصری این برند بود.

 

در وهله بعد، ساختارهای اولیه لوگو، رنگ‌های استاندارد، حاشیه ‌امن لوگو، کادرهای قرارگیری لوگو، فونت‌های برند و… در فاز اول گایدلاین به عنوان الزامات هویت بصری برند، طراحی شد. سپس دیگر نقاط تماس برند مانند فضای دیجیتال، تبلیغات محیطی، استند محصولات، پاکت‌های خرید و دیگر اقلام برند دیزاین و ارائه گردید.
همه این اقدامات در راستای استراتژی برند و با مفهوم محوری “در کنار هم” دیزاین شد. برای مثال چیدمان محصولات در کنارهم برای کاورها، فضاهای تبلیغاتی و … از این موارد به شمار می‌رود.