نوشیدنی انرژی زا Life Star

موضوع پروژه

طراحی هویت برند و معرفی برند جدید به بازار نوشیدنی‌های انرژی‌زا

چالش

در بخشی از پژوهش های انجام گرفته در بازار نوشیدنی های انرژی زا مشخص شد که محصولات موجود در این بازار بسیار به یکدیگر شبیه هستند. برندهای موجود در بازار یا پیام خاصی نداشتند یا سعی می کردند با ارائه پیام درباره ی این که نوشیدنی انرژی زا شما را از وضعیت فعلی نجات می دهد، هویت خود را تثبیت کنند.

تجربه حاصله

در تدوین استراتژی این برند جهت ایجاد تمایز، هویت تغییر دهنده طراحی شد.  بر این اساس این برند جدید در بازار نوشیدنی های انرژی زا “لایف استار” نام گرفت تا نمایان گر هویت، شخصیت و شعارش باشد.
لایف استار برندیست که همراه با ستاره‌ها (هم ستاره‌های روی زمین و هم ستاره‌های آسمان) بر زندگی افراد تاثیر می‌گذارد و حال و فال مخاطبانش را تغییر می‌دهد.
 هر یک از ما می‌توانیم ستاره زندگی خود باشیم. هر یک از ما ستاره‌ی بختی در آسمان داریم و …

هویت بصری برند

لوگوی “لایف استار” از نام آن الهام گرفته شده است و می‌توان نماد ستاره را به عنوان نماد اصلی لوگو در تمام طراحی‌ها، پترن‌ها و تصویرسازی‌های اجرا شده، مشاهده کرد.
در راستای استراتژی و شخصیت طراحی شده‌ی لایف استار، رنگ بنفش به عنوان رنگ اصلی برند انتخاب شد تا تداعی کننده‌ی حس جادویی آسمان شب باشد.
در طراحی بسته‌بندی قوطی‌های نوشیدنی لایف استار، از شخصیت این برند که بر مفهوم “تغییر دهندگی” استوار است استفاده شده بنابراین بالا بردن انرژی در زندگی و رفع خواب‌آلودگی مدنظر قرار داده شد.
 همچنین این برند در بسته‌بندی خود اشاره به تغییر دو مفهوم حال انسان در لحظه و فال انسان در آینده دارد. ترکیب ستارگان و نمادهای صور فلکی و درخشش و طلوع رنگ بنفش این دو مفهوم را ترویج می‌کند. بر این اساس طرحی از آسمان شب در کوهستان و صور فلکی تصویرسازی شد.