چالش برند

خشک‌شویی به ‌نام “کلینیک لباس لنزا لنزی” با وجود استفاده از دستگاه‌ها، مواد اولیه و خدمات منحصرفرد و همچنین طراحی ویترنی متمایز با عدم استقبال مشتریان مواجه گردیده بود و تعداد کمی از افراد در طول مدت افتتاح به این خشکشویی مراجعه کرده بودند. با این حال درصد زیادی از مشتریانی که یکبار خدمات خشکشویی این برند را دریافت کرده بودند، مجددا برای دریافت خدمات به آن مراجعه می‌کردند.

تجربه حاصله

پژوهش‌های آژانس برندسازی The در زمینه فوائد موردانتظار مخاطبین و آسیب‌شناسی برند نشان داد که به دلیل داشتن نام و ویترینی متمایز، برند POP و شباهت‌های اصلی جهت تعلق به صنف خشک‌شویی را از دست داده است و برای مخاطبین تداعی‌کننده کافه و بوتیک لباس را دارد. در حقیقت برند توانایی جذب مخاطبان هدف خود را نداشته و تصویر مناسبی از برند در ذهن مخاطبان شکل نگرفته است. در فاز اول به‌منظور ایجاد POP جهت پذیرش برند از سمت مخاطبین، نام برند به “خشکشویی پاکینجا” تغییر کرد و ویترین فروشگاه به گونه‌ای که تشخیص آن بعنوان خشکشویی به راحتی امکان‌پذیر باشد؛ دیزاین شد. در فاز دوم به‌ منظور طراحی هویتی متمایز به دلیل وجود پتانسیل‌هایی مانند دستگاه‌های پیشرفته، تجهیزات تخصصی وامکان تامین مواداولیه خاص، خدمات متمایزی مانند ترمیم لباس و رفع لکه‌های سخت برای برند طراحی گردید. همچنین زیرساخت‌های سازمانی مناسب مانند استخدام و آموزش کارکنان برای ارائه خدمات حرفه‌ای و بهبود عملکرد لحاظ شد و سیستم کنترل کیفی دقیق ایجاد گردید. از آنجایی که برند در چشم‌انداز خود قصد افزایش تعداد شعب را از طریق ارائه فرانچایز (Franchise) داشت، استانداردها و فرایندها به گونه‌ای طراحی شد که بتواند با حفظ کیفیت خدمات، این موضوع را تحقق بخشد.

راه حل‌های بصری برند

با توجه به تاکید استراتژی پاکینجا بر دیده شدن به عنوان خشکشویی مدرن، با استفاده از حرف اول نام پاکینجا، مونوگرامی با ترکیب حرف P و فرم چرخش لباسشویی دیزاین شد تا با دیدن آن مخاطب به سادگی موضوع کسب و کار را درک کند. همچنین به کمک فرمهای کمکی مانند آیکون ها و تصویرسازی سعی شد تا با تاکید بیشتر بر پاکیزگی و لباس، مخاطب با پیام برند یعنی “پاکینجا، آدرس پاکی لباس” آشنا شود. در همین راستا در تمامی نقاط تماس برند مانند تابلوی سردر، پاکت های خرید، ماشین حمل لباس و … از این عناصر بصری استفاده شد.